ORTAM ÖLÇÜMLERİ İÇİN YÖNETMELİK VE MEVZUAT

İşyeri Ortam Ölçümleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik’e tabiidir. İşveren, ölçümleri yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde 10 yıl süreyle saklar.

HANGİ EKİPMANLARA PERİYODİK KONTROL YAPILIR ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir ekipman, makine, alet, tesis ya da tesisatlar muayene edilir. Bu ekipmanlar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; Basınçlı Kap ve Tesisatları, Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Tesisatlar, Tezgâh ve Pres Makineleri olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmıştır. […]