ORTAM ÖLÇÜMLERİ İÇİN YÖNETMELİK VE MEVZUAT

İşyeri Ortam Ölçümleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik’e tabiidir. İşveren, ölçümleri yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde 10 yıl süreyle saklar.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

İşyeri Ortam Ölçümleri, işyerlerinde herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir yapılır. Ancak işyerlerinde oluşabilecek işyeri ortamı ve/veya kişisel maruziyetinde bir değişiklik oluştuğu durumlarda yapılacak risk değerlendirmesine göre ilgili süreler beklenmeden […]

ORTAM ÖLÇÜMLERİ NEDEN YAPILIR, ÖNEMİ NEDİR?

İşyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma işyeri ortam koşullarının zararlı etkilerinden korunması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını İşyeri Ortam Ölçümü, Test ve Analiziyle tespit eder. İşyeri Ortam Ölçümleri, sadece bakanlık […]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İş Yeri Ortam Ölçümleri Nelerdir? o Termal Konfor Ölçümleri o Gürültü Ölçümleri o Toz Ölçümleri o Titreşim Ölçümleri o Kimyasal (VOC) Ölçümleri o Aydınlatma Ölçümleri o Elektromanyetik Alan Ölçümleri İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen risklere karşı önlem almak için yapılan çalışmalardır. Çalışma, işyeri […]

EXPROOF EKİPMAN PERİYODİK KONTROLÜ

Exproof ekipmanlar; patlayıcı ortam meydana gelme ihtimali olan iş sahalarında, tehlike anında iş sahasında bulunan insanları uyarmak ve patlayıcı ortamın alev alma ihtimalini ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu işlevi düşünüldüğünde, exproof ekipmanların periyodik kontrolü son derece hayati öneme sahiptir. Exproof ekipmanların periyodik muayenesi ve denetim süreçlerinde, “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle […]

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI

Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür. “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir. MATEK PERİYODİK KONTROL olarak, ÇASGEM – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinden eğitim […]

HANGİ EKİPMANLARA PERİYODİK KONTROL YAPILIR ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir ekipman, makine, alet, tesis ya da tesisatlar muayene edilir. Bu ekipmanlar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; Basınçlı Kap ve Tesisatları, Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Tesisatlar, Tezgâh ve Pres Makineleri olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmıştır. […]

Üç işçinin can verdiği kaza gözleri denetime çevirdi

Etimesgut’taki bir binada önceki gün yapılan asma kat çalışması sırasında çelik üzerine atılan betonun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybetmesi bir işçinin de yaralı kurtulması gözleri bir kez daha inşaatlardaki iş güvenliği konusuna çevirdi. İş güvenliği ve mesleki yeterlilik konusunun önemini her platformda dile getirdiklerine dikkat çeken İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, […]