Havalandırma tesisatı kapalı alanlara hava akışı sağlayan sistemdir. Havasız ortamları havalandıran bu sistem devamlı taze havayı kapalı ortama aktararak daha rahat ve ferah bir alan sağlar. Sıcaklı ve nemi ortadan kaldıran havalandırma tesisatı sistemi kapalı ortamdaki zehirlenmelerin, yangınların ve patlamaların önüne geçmektedir. Kullanım alanlarına göre farklı çeşitlerde bulunan havalandırma tesisatları büyük önem taşır.

Havalandırma çeşitlerine baktığımızda Lokal havalandırma sistemi tek katlı ofis, ev ve işletmeler için uygundur. Merkezi havalandırma sistemleri de çok katlı binalarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde ve fabrikalarda kullanılmaktadırlar.

Kapalı ve havsız ortamlarda hava akımlarının oluşmasının engellemesi ile kullanılan havalandırma tesisatı sistemi “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Havalandırma tesisatları ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir kez yapılır.

Hassas ve kalibreli anemometre ile ölçülen hava akım hızları neticesinde debiler hesaplanır, projede ki olması gereken debilere ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir . Bunun neticesinde bir uygunluk kararı verilir.

MATEK Periyodik Kontrol, bünyesinde tam zamanlı çalışan Makine Mühendisleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan havalandırma ve klima tesisatının periyodik kontrol ve testlerinde  sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir 3. Taraf İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında periyodik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

havalandirma-tesisati-periyodik-kontrolu-