6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Topraklama ölçümü, elektrik geriliminin mevzuat tarafından belirlenen sınır değerler içinde olup olmadığı belirlemek için yapılır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin dışındaysa çeşitli düzeltici faaliyetler önerilir. Sonuç olarak topraklama ölçümünün en önemli amacı iş güvenliğini yani insan hayatını sağlama almaktır.

Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmaması, işletilmemesi, bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle çok sayıda yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalar meydana gelmektedir.

Elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre zorunludur. Periyodik kontroller 1 yılı geçmemek üzere, işyeri şartlarına ve ilgili düzenlemelere göre belirlenecek sürelerde gerçekleştirilmelidir.

Elektrik tesisatı görsel ve fonksiyonel olarak kontrol edilmektedir. Topraklama değerleri ölçülmekte, yalıtımlar ve bağlantılar kontrol edilmektedir. Ölçümler hassas ve kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirilmektedir.

 

Kaçak Akım Testi (LVD Testleri)

Toprak hattı direncinin yüksek olmasından ya da toprak hattına bağlı olan kablonun başka bir yer ile temas etmesinden dolayı kaçak akım elektrik tesisatından uzaklaştırılamaz. Bu gibi durumlarda kaçak akım insan hayatı için oldukça tehlikeli bir hal almakta ve tehdit oluşturmaya başlamaktadır. Oluşan kaçağın 30 mA üzerine çıkması halinde ise geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşmamak içten bile değildir. Hemen hemen her cihaz ve her makine kendi içinde kaçak akım oluşturur. Burada oluşabilecek bu tehlikeleri önlemek adına otomatik ayırma işleminin gerçekleşebilmesi için aşırı akım korumasına ilave olarak toprak arızası/artık akım koruması oluşturulmalıdır. Aşırı akım koruması algılama seviyesinin altındaki toprak arızası akımlarının ürünlerde ve donanımlarında açabileceği hasar ve zararları en aza indirgemek için bu sistem sağlanmalıdır. Bu cihazların ayarları yapılırken, donanımın doğru çalışmasıyla uyumlu olacak biçimde ve mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır.

RCD cihazları önceden imalatçı firmalar tarafından tespit edilen ve açma akım eşik değeri 30 mA ile 500 mA arasında değişkenlik gösteren ve sistemin bir bölümünde yada cihazlarda izolasyon hatası oluştuğu zaman rezidüel akımın cihazın belirlenen açma eşik değerine ulaştığında arızalı kısmı yada cihazı besleme kaynağından ayırmaktadır. Devreden ayırma işlemi ani olarak genellikle 20 ms ile 50 ms arasındaki bir değerde yani 50 Hz’lik sistemde 1 ila 2,5 periyotluk süre arasında gerçekleşmektedir.

Topraklama tesislerinin kurulumu esnasında kullanılacak kaçak akım koruma rölesi yani RCD cihazlarının doğru zamanda ve doğru anma değerlerinde açma işlemini yaptığının kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu gibi sistemler için insan güvenliği bakımından alınan tedbirlerin en başında RCD kaçak akım koruma rölesi cihazları gelmektedir. Ancak elektrik tesisinde kısa devre hata akımlarına karşı elektrikle çalışan cihazları korumak ta büyük önem taşımaktadır.

MATEK Periyodik Kontrol, elektriksel güvenlik testleri kapsamında bulunan ürünler için Kaçak Akım Koruma Rölesi Testi, Yüksek Gerilim Testi, Gerilim Düşümü Testi, Topraklama Testi, İzolasyon Direnci Testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Testler, Boşalma Süresi Tayini işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

 

Termal Kamera İle Periyodik Kontrol

Günümüzün son teknoloji ürünü olan Termal kamera insan gözünün görmediği ısı enerjisini ölçen sistemdir. Ölçülen yerin aşırı sıcaklıklarını tespit eden bu cihaz ile kazaların önüne geçilebilir. Genellikle güvenlik amaçlı askeri alanlarda kullanılan termal kameralar özel sektörde özellikle mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır.

Termal kamera ölçümü, elektrik tesisatı, elektrik panosu, makinalar, asansörler ve inşaat sektöründeki yapılarda olmak üzere aklınıza gelebilecek bir çok alanda kullanılmaktadır. Fabrikanızda, iş yerinizde ürettiğiniz veya üretilen her hangi bir ürünün çalışması sırasında sıcaklık değişimleri termal kamera ölçülebilmektedir. Termal kamera ile ölçüm ve testi her sektörde yapılabilmektedir.

Elektrik akımının geçişinde elektrik tesisatında ve tesisattaki diğer elemanların (trafolar, kablolar, sigortalar, merdiven otomatiği, anahtarlar, kapasitörler ve diğer bağlantı elemanları)’nın elektrik ile buluşması ile oluşan fazla ısınmaları termal kamera ile tespit edilebilir.

MATEK Periyodik Kontrol, bünyesinde tam zamanlı çalışan Elektrik Elektronik Mühendisleri hassas ve kalibreli termal kamera ölçümü ve kontrolü ile, bütün sektörlerde kullanılan cihazları, makineleri ve tesisatlarının sıcaklıklarını ölçerek kontrollerini gerçekleştirir. Termal kamera ile yaptığımız bu ölçüm ve kontroller “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği,  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerine” göre yapılmaktadır.