Patlamadan korunma dokümanı, iş yerinde bulunan çalışanların olası bir patlama anında yapılması gerekenleri ve patlama meydana gelmemesi için yapılması gerekenleri belirten belgeler toplamıdır. Bu belgelerde çalışanların sağlık ve güvenliği esas alınmıştır.

ATEX, Fransızca “ATmosphéres EXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir. ATEX sertifikası parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlerin yapıldığı yer için alınan uluslararası bir sertifikadır.

Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir. Patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretimin yapıldığı yere alınan uluslararası sertifikadır.

Proses güvenliği; üreticilerin üst seviyede önem göstermesi gereken, yasal çerçevesi SEVESO ve ATEX gibi yönetmelikler ile düzenlenmiş kritik süreçlerden biridir.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI (PKD) HAZIRLANMASI;
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

“Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir.

MATEK Periyodik Kontrol olarak, ÇASGEM – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinden eğitim almış ve sertifikalandırılarak kalifiye olmuş uzman mühendis kadrosuyla Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlamaktayız.

Patlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamalıdır?
* Doğalgaz dolum istasyonları
* Benzin istasyonları
* Boyahaneler
* Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları
* Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten,kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.

Patlamadan-Korunma-yeni