SEKTÖRLERE GÖRE YAPTIRILMASI GEREKEN ORTAM ÖLÇÜMLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işletmeler İş Hijyeni Ölçüm, Test ve analizlerini yaptırmak zorundadır. Ölçülecek parametreler her işletme için farklı olabilir. Ancak sektöre göre önem taşıyan başlıca ölçümler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Ekipmanları Kapsamına Hangi Ekipmanlar Yer Alır?

İş Ekipmanları, bilindiği üzere 25 Nisan 2013 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlar Yönetmeliği” uyarınca işyerinde kullanılmakta olan bir çok iş ekipmanın bir takım standartlara göre test ve ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Bahsi geçen ölçümler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerinde uygulanma zorunluğu bulunmaktadır. İş Ekipmanlarının test ve ölçümlerinde […]

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılmalıdır?

Basınçlı kaplar periyodik kontrol ve muayenesi sırasında yakma amacı haricinde kullanıma sahip, içine hava ya da azot konması için üretilmiş kaplardır. Basınçlı kaplar denildiğinde kazan (kalorifer, sıcak su, kızgın yağ, buhar, ütü), kompresör, gaz ve basınçlı asit tankı, sıcak su kabı, petrol gazı tüpü ve tankı, asetilen gazı tüpü ve tankı, içinde her türlü zehirli […]

Topraklama ve Elektrik Tesisatı Kontrolleri Nasıl Olmalıdır?

Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, […]

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılmalıdır?

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır.Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır. Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Ülkemizdeki iş […]

Ortam Ölçümü Nedir?

Ortam Ölçümü Nedir? Çalışma ortamlarında, çalışanları fiziksel ve kimyasal olarak etkileyen bir çok tehlike vardır. Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü adı verilir. İşyeri […]

Periyodik Kontroller Neden Yaptırılmalıdır?

İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir. 24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş […]

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol ve Muayenesi Nasıl Yapılmalıdır?

Günümüzde işyerleri, firmalar ve küçük-orta çaplı işletmeler adına en büyük konulardan bir tanesi, güvenliği sağlamak olmaktadır. Bu güvenlik, sadece çalışanlar ve vatandaşlar için bir gerekli değildir. Zira gerekli önlemlerin zamanında alınmaması, çalışma alanlarına ve işverenlere de zarar verebilmektedir. Bu konuda en önemli hususlardan bir tanesi de yangın tesisatları ile ilgilidir. Doğal afetlerden bir tanesi olan […]

Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi Nasıl Olmalıdır?

Çağımızda güvenlik ve buna bağlı olarak kontrol ve bakım işleri, gerek çalışan, gerek vatandaş ve gerekse işletme sağlıkları adına en önemli konulardan biri olmaktadır. Bu nedenle elektrik tesisatı hükümlerine göre, elektrikli eşyalarda bakım ve muayene şarttır. Bu konuyla yakın şekilde ilgili olarak, İşletme ve işyerleri gibi mekânlarda mevcut olan basınçlı kapların ve ekipmanların, düzenli aralıklarla […]