FORKLİFT PERİYODİK KONTROLÜ

Forkliftler, liftler ve transpaletler genel olarak İstif Makinaları grubunu oluştururlar. Yüklerin çatallar üzerinde kaldırılması ve taşınmasında kullanılırlar. İşyerlerinin pek çoğunda değişik kapasitelerde istif makinaları bulunur. İstif makinalarının güvenli olmaması ve güvenli kullanılmaması durumunda ekipmanların devrilmesi, yükün düşmesi gibi risklerle karşılaşılmakta ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.

Forklift, lift, transpalet gibi istif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

İstif makinalarının güvenli kullanımında kumanda sistemleri (direksiyon, kumanda kolu vb.), tekerlekler (havalı, dolgu, pvc vd.), çatal kollar, zincirlerin durumu, hidrolik sistemler (piston, silindir, hortumlar gibi), frenler, sinyaller, işaretlemeler (örn. Kapasite diyagramları ve uyarı işaretleri) önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin istif makinası periyodik kontrollerini içeren bölümü aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU(Azami Süre)

 (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse1 Yıl TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.