İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İş Yeri Ortam Ölçümleri Nelerdir?

o Termal Konfor Ölçümleri
o Gürültü Ölçümleri
o Toz Ölçümleri
o Titreşim Ölçümleri
o Kimyasal (VOC) Ölçümleri
o Aydınlatma Ölçümleri
o Elektromanyetik Alan Ölçümleri
İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut
tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen
risklere karşı önlem almak için yapılan çalışmalardır.
Çalışma, işyeri ortamında bulunan çalışanların sağlığını olumsuz yönde
etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan
radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi
biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılmasıdır.
İşyeri Ortam ölçümlerinin yapılmamasından işveren sorumludur. Rehberlik ve
danışmanlık görevi gereği işyeri hekimi, sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık
durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup
olmadığını tespit etmek ve gerektiğinde ölçümlerin yapılmasını planlayarak
işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden
değerlendirmesini yapmakla sorumludur. Aynı zamanda işyeri hekimi, sağlık
gözetimi sonuçlarına göre İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının
gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını
değerlendirmekle sorumludur.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği’nce İSG
uzmanları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken
işyeri ortam ölçümlerini planlamak ve uygulamalarını kontrol etmekle sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir