EXPROOF EKİPMAN PERİYODİK KONTROLÜ

Exproof ekipmanlar; patlayıcı ortam meydana gelme ihtimali olan iş sahalarında,
tehlike anında iş sahasında bulunan insanları uyarmak ve patlayıcı ortamın alev
alma ihtimalini ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu işlevi düşünüldüğünde, exproof
ekipmanların periyodik kontrolü son derece hayati öneme sahiptir.
Exproof ekipmanların periyodik muayenesi ve denetim süreçlerinde, “Muhtemel
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
(94/9/AT)”, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında
Yönetmelik”, “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, “Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” hükümleri
mevcuttur.
Firmamız, ilgili mevzuat kapsamında patlayıcı ortamlarda tesis ve
işletmelerdeki exproof ekipmanların periyodik kontrol ve muayenesi işlemi
konusunda hızlı çözümler sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir