Ortam Ölçümü Nedir?

Ortam Ölçümü Nedir?

Çalışma ortamlarında, çalışanları fiziksel ve kimyasal olarak etkileyen bir çok tehlike vardır. Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü adı verilir.

İşyeri ortam ölçümleri, çalışma ortamında yapılan ölçümler ve kişisel maruziyet ölçümleri olarak iki bölümde yapılır.

Ortam Ölçümü Neden Yapılmalı?

Çalışma ortamında karşılaşılan fiziksel ve kimyasal riskler çalışanları doğrudan etkileyen ancak etkilerini uzun bir süreçte gösteren etkenlerdir. Gürültü, yüksek veya düşük aydınlatma, titreşim, zararlı kimyasal gazlar, havada asılı kalabilen tozlar ve düşük veya yüksek sıcaklık gibi etkenlere maruz kalan çalışanlarda geçici sağlık sorunları, performans düşüşü ve meslek hastalıkları oluşma ihtimali vardır.

Bu gibi risklerin önüne geçebilmek veya erkenden farkına varabilmek  amacıyla ortamdaki zararlı etkenin miktarı ve değeri  ölçülmelidir. Alınması gereken önlemlere ise ortam ölçümleri  sonucunda daha kolay karar verilerek tedbir alınması sağlanabilmektedir.

Ortam Ölçümü Kapsamında Neler Yapılmalı?

-Ortam Toz Ölçümü

-Ortam Gürültü Ölçümü

-Ortam Titreşim Ölçümü

-Ortam Kimyasal Ölçümü

-Ortam Aydınlatma Ölçümü

-Ortam Termal Konfor Ölçümü

– Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

-Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

-Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü

-Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü

-Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü

-Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

-Kişisel VOC Maruziyeti Ölçümü

Ortam Ölçümleri Hangi Sıklıkla Yapılmalı?

Ortam ölçümü yapmanın kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir aralığı yoktur. Ne zaman, hangi alanlarda ve hangi sıklıkla yapılacağı ortam şartları ve çalışma düzenine göre farklılık gösterecektir.

24.01.2017 Tarihli 29958 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, işverenlerin çalışma ortamındaki tüm ölçüm ve testleri yaptırması gerektiğini belirlemiştir:

2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında ortam ölçümü, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir