Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılmalıdır?

Basınçlı kaplar periyodik kontrol ve muayenesi sırasında yakma amacı haricinde kullanıma sahip, içine hava ya da azot konması için üretilmiş kaplardır. Basınçlı kaplar denildiğinde kazan (kalorifer, sıcak su, kızgın yağ, buhar, ütü), kompresör, gaz ve basınçlı asit tankı, sıcak su kabı, petrol gazı tüpü ve tankı, asetilen gazı tüpü ve tankı, içinde her türlü zehirli ve zehirsiz gaz bulunan kaplar bu kapsama girmektedir. Basınçlı kapların iç basıncı 0,5 bardan büyüktür.

Basınçlı kaplarda oluşabilecek çok tehlikeli durumlar söz konusudur. Bu durumlar;
1- Patlama tehlikesi
2- Parçalanma tehlikesi
3- Zehirli ve zararlı gazların dışarıya sızması
4- Zehirli ve zararlı sıvıların dışarıya sızması
5- Yangın çıkması
Basınçlı kaplarda oluşması ihtimal bu tehlikeler can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Üstelik bu tehlikeler çevre sağlığı için de zararlı sonuçlara yol açmaktadır. Tüm bu tehlikelerin oluşma riskini ortadan kaldırmak ve oluşmasını engellemek için basınçlı kapların düzenli aralıklarla kontrol ve muayenesinin yapılması gerekmektedir. Bu konu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre; buhar kazanları, kalorifer kazanları, asetilen gaz tüpü, manifoldlu asetilen tüp tankı ve LPG tüpleri yılda 1 kez kontrol edilmelidir. Taşınabilir gaz tüpü 3 yılda 1 kez; yerüstü sıvı gaz tankı, yer altı sıvı gaz tankı, zararlı sıvının bulunduğu gaz tankı 10 yılda 1 kez kontrol edilmelidir.
Basınçlı kapların periyodik kontrolü uzman ekip ve kurumlar tarafından yapılmalıdır. Yönetmelikte de belirtilen bu konuda, sadece akredite olan A tipi muayene kuruluşu ünvanını almış kurumlar bu kontrolü yapmaya yetkilidir. Akredite kurumlar sürekli denetlenmektedir. Görevlerini gizlilik ve tarafsızlık içinde yapıp yapmadıkları, teknik ekiplerinin gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olup olması, periyodik kontrolde kullanılan araç gereçlerin düzenli çalışıp çalışmadığı ve raporlama sistemlerinin güncel olup olmaması gibi pek çok konu denetlenir ve incelenirler. Akredite kurumları denetleyen kurum TÜRKAK’tır. Bu nedenle periyodik kontrol kurumu seçerken TÜRKAK Akreditasyonuna sahip A tipi muayene kurumu seçmek gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir